Covid-19 en personen met epilepsie

Informatieblad: Covid-epilepsie enquête

Achtergrond

Naast het veroorzaken van respiratoire symptomen, heeft het Covid-19 virus ook een belangrijke psychosociale impact. Voorgaand onderzoek heeft reeds aangetoond dat mensen met epilepsie meer vatbaar zijn voor psychische ziekten dan de rest van de bevolking.

In het kader hiervan hebben onderzoekers van de Universiteit Antwerpen een studie opgezet om de impact van de COVID-19 pandemie op personen met epilepsie te onderzoeken.

Doelen van de ICPCovid-epilepsie studie:

  1. Het onderzoeken van de frequentie van angst en mentale stress bij personen met epilepsie in de verschillende fases van de Covid-19 pandemie.
  2. Het identificeren van mogelijke gevolgen van de huidige gezondheidscrisis op de frequentie van aanvallen van personen met epilepsie.
  3. Het onderzoeken van de toegang tot gezondheidsdiensten en essentiële medicatie voor personen met epilepsie.
  4. Het vergelijken van de impact van verschillende Covid-19 maatregelen in verschillende landen op de levenskwaliteit van mensen met epilepsie en hun familie.

Indien u toestemt om deel te nemen:

  • Vragen we u om via onderstaande link een enquête in te vullen. Deze zou maximaal 10 minuten mogen duren.
  • Uw deelname is vrijwillig en u kan ze op elk moment onderbreken
  • Alle data zullen anoniem verwerkt worden
  • U draagt bij aan een betere kennis van de huidige uitbraak en helpt om de juiste beslissingen te maken om met deze uitbraak om te gaan
  • U kan de vragenlijst ook invullen als persoon die zorgt voor iemand met epilepsie maar de vragen betreffen wel de persoon met epilepsie
Sorry… This form is closed to new submissions.