Residual activity of mAbs

Fri, 02/03/2023 - 18:08

Dag Frank,

Je stuurde zelf vorige week deze tabel van varianten:

 

Vandaag vind ik op de Sciensano website:

 

Ik veronderstel dat in deze figuur CH.1.1 is opgeteld bij BA.2.75: BQ (afgeleid van BA.5) is dus op de terugweg, terwijl de BA.2 varianten (BA.2.75 + CH.1.1) en dec recombinant XVBB.1.5 in opmars zijn.

 

 

 

In vitro neutralisatie data:

  1. Yunlong Cao bioRxiv 20 Oct 2022

 

 

Evusheld is niet meer actief tegen BQ en XBB, heeft wel nog een beperkt effect tegen BA.2.75 (> 10X hogere EC50), maar niet meer actief tegen CH.1.1 of CA.2.  Dit is waarschijnlijk het gevolg van de L452R mutatie.

Indien we hierop voortgaan, kan je Evusheld dus wel vergeten, want 94-5 % van de varianten zijn totaal ongevoelig en 5-6 % heeft een sterk verlaagde gevoeligheid.

Sotrovimab (S309)) daarentegen behoudt wel nog enig effect tegen XBB, BA.2.75; CH.1.1, maar niet meer tegen BQ.1.1  

Bebtelovimab (LyCoV1404) is erg actief tegen BA.2, BA.2.75 en BA.5, maar faalt tegen CH.1.1 en BQ varianten.

 

  1. Akerman medRxiv 17 Jan 2023 toont gelijkaardige resultaten: Evusheld heeft geen effect meer, maar Sotrovimab heeft wel nog een effect op BA.2.75.2 en XBB, maar niet op BQ.1.1  

 

 

 

  1.  Jean-Sélim Driouich bioRxiv 4 Jan 2023  toont dat Sotrovimab bij hogere dosering in vivo (bij hamsters) wel nog een sterk effect heeft op de virale lading van BQ.1.1 in de longen (maar nauwelijks in de neus), terwijl Evusheld essentieel inactief is.

 

 

 

  1. Vishal Patel medRxiv 29 Nov 2022 Retrospectieve studie tijdens de BA.2 en BA.5 periode toont dat prophylactische therapie met Sotrovimab of Paxlovid een gunstig effect heeft bij high-risk patiënten, terwijl het effect van Molnupiravir echt marginaal is.

 

 

Deze resultaten van Sotrovimab zijn onverwacht goed, in vergelijking met de matige neutralisatie in vitro, maar zouden misschien kunnen verklaard worden door Fc gemedieerde effectorfuncties als ADCC en ADCP (= antibody-dependent cytotoxicity en phagocytosis)

 

  1. (Een gelijkaardige studie in Wales, maar toch minder overtuigend )

 

  1. Sridhara medRxiv 7 Dec 2022 toont aan dat Bebtelovimab weinig klinisch effect had tijdens de BA.2, BA.2.12 en BA.5 periode (terwijl die varianten in vitro wel gevoelig zijn).  

 

In dezelfde populatie komen andere risico- of beschermende factoren wel tot hun recht

 

 

 

  1. Eva Stadler (van de groep van David Khoury) modeleren en extrapoleren van in vitro naar in vivo neutralisatie en tonen aan dat je in vivo een > 50 X hogere concentratie nodig hebt voor 50 % neutralisatie.   Uiteraard houdt dit model geen rekening met andere effecten zoals ADCC of ADCP.

 

  1. Entzminger bioRxiv 27 Jan 2023 claimt een hele reeks monoclonalen gemaakt te hebben die XBB.1.5 en BQ.1.1 binden en neutraliseren, waar bebtelovimab en  Evusheld  falen  

 

 

 

 

De meeste mAbs zijn ook actief tegen BA.2.75 en BA.2.75.2 maar CH.1.1 werd niet getest.

 

  1. FDA recommendations

 

9.1. against Evusheld (30 Jan 2023)  

9.2. against Sotrovimab (4 April 2022)

9.3. against Bebtelovimab (30 Nov 2022)

 

Mijn voorlopige conclusie: Ik verwacht nog weinig activiteit van Evusheld of Bebtelovimab, maar Sotrovimab kan nog een zekere activiteit hebben, maar dan weinig via klassieke neutralisatie, eerder via ADCC of ADCP.