Tailandia

คำนำ

ในช่วงหนึ่งเดือนที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลกเกือบล้านคน มีคนตายแล้วเกือบสามหมื่นคน ขณะนี้มีการติดเชื้อในคนไทยแล้วเกือบสองพันราย ซึ่งประเทศไทยก็ได้มีการตอบสนองระคมวิธีการในการควบคุม ป้องกันโรคร้ายนี้ ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรณรงค์ให้อยู่ในบ้าน ทำงานที่บ้าน งดการสังสรรค์ ปิดสถานที่ชุมนุมหลายประเภทเช่นห้างสรรพสินค้า จนล่าสุดมีพระราชกำหนดออกมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม  2563 

ทางกรมควบคุมโรคจึงอยากอย่าให้ท่านร่วมตอบแบบสำรวจนี้ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อให้ทางเราได้ข้อมูลเพื่อประเมินมาตรการของรัฐบาลได้ทันเวลา แบบสอบถามนี้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 

การตอบแบบสอบถามนี้ เป็นความสมัครใจ ท่านสามารถยกเลิกการตอบแบบสอบถามเมื่อไรก็ได้ที่ท่านต้องการ โดยจะไม่มีผลกระทบใด ๆ หรือความเสี่ยงใดต่อท่านทั้งสิ้น  โดยจะไม่มีการถามชื่อ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถรับุตัวตนของท่านได้ ข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็นความรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์เป็นภาพรวม ไม่มีการระบุตัวตนและเก็บรักษาเป็นความลับที่เว็บไซต์ ข้อมูลจะถูกวิเคราะห์เพื่อประเมิน ประสิทธิภาพและความที่เหมาะสมของมาตรการที่รัฐบาลใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค โควิด19

หาดท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเดี่ยวกับการสำรวจนี้ โปรดตรวจสอบได้จากเว็บไซต์  www.ICPCovid.com